Skip to main content

De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor het lidgeld van een sportclub. Na betaling en verwerking van je clubabonnement, kan je een attest downloaden dat je kan voorleggen aan je mutualiteit.

Volg de handleiding om je attest te downloaden.